Mwy o gymorth busnes

helpu'ch busnes i ffynnu

Gan weithio’n agos gyda’n partneriaid, mae’r tīm Cefnogi Busnes yng Nghanolfan Fusnes Conwy yn darparu arweiniad, gwybodaeth a, lle mae cymorth ariannol cymwys i fusnesau yn Sir Conwy.

Dyma rai sefydliadau sydd oll yn arbenigo mewn cefnogi chi a’ch busnes.

Busnes Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth am eu gwasanaeth cymorth hyblyg ar gyfer busnesau bach, digwyddiadau, cyfeirlyfrau, cyfleoedd ac adnoddau.

Find out more…

Busnes Cymdeithasol Cymru

I’r rhai sy’n ystyried dechrau busnes neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cydweithredol, cydweithredol a busnesau sy’n eiddo i weithwyr.

Find out more…

Cyflymu Cymru

P’un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol; mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wella cyllid.

Mae Business Superfast Wales yn eich helpu i wneud y gorau o offer a llwyfannau ar-lein

Find out more…


Rydym yma i helpu a chefnogi eich busnes

CYFARWYDDIAETH DEFNYDDOL

gwybodaeth defnyddiol

Cyfeirlyfr Busnes Conwy

Cyfeiriadur Busnes ar-lein Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – canllaw hanfodol i fusnesau yn Sir Conwy.

Find out more…


Ynni a’r Amgylchedd

Mae’r cyfeiriadur hwn yn dangos yn glir gryfder a dyfnder y sector yng Ngogledd Cymru.

Find out more…


Gweithgynhyrchu

Mae’r sector deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch yn gyflogwr allweddol yng Ngogledd Cymru.

Find out more…

Lleoedd i Aros yng Nghonwy

Edrych i ymweld ag un o’n atyniadau a’n pethau i wneud, megis y Gogarth, Pier Llandudno, Llandudno Cable Cars neu ein Traeth Llandudno a Thraeth Colwyn enwog?

Os felly, bydd yr ystod o lety yn Llandudno a Chonwy yn addas ar gyfer pob chwaeth a chyllideb.

Find out more…


Digwyddiadau yng Ngnhonwy

Chwiliwch am ddigwyddiadau sydd i ddod yng Nghymru

Find out more…