Grant Cefnogi Busnes Conwy

helpu'ch busnes i ffynnu

Grant dewisol i gefnogi twf busnesau Conwy, mentrau cymdeithasol neu brosiectau arallgyfeirio ffermydd. Mae grantiau rhwng £ 200 a £ 1500 ar gael yn seiliedig ar 50% o gostau prosiect cymwys.

P’un a yw’ch menter newydd ddechrau masnachu neu wedi’i sefydlu’n dda, gall y grant hwn helpu tuag at brosiectau a fydd yn cynyddu eich proffidioldeb neu’ch trosiant.

Fel arall, os yw’r prosiect yn debygol o gynyddu nifer y swyddi yn y sefydliad neu arwain at welliannau sylweddol i’r amgylchedd, hoffem glywed gennych.

Rydym yn hapus i dderbyn ceisiadau gan y rhan fwyaf o sectorau ac os yw’ch prosiect yn gymwys, gallwn ni helpu i brynu offer cyfalaf, deunyddiau marchnata neu hyd yn oed hyfforddiant arbenigol.

cysylltwch
a ni

Canolfan Fusnes Conwy,
Ffordd y Gyffordd,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9XX