Arddangosfa Busnesau Conwy

Lle gwych i wneud busnes

Mae Conwy yn gartref i tua 6,000 o fusnesau, y rhan fwyaf ohonynt yn ficro-fusnesau bach. Mae gennym rai sectorau blaenllaw fel Twristiaeth, amaethyddiaeth, manwerthu, iechyd a gofal. Ond ein cryfder yw ehangder ac amrywiaeth y busnesau sy’n gweithredu yma. Mae gennym bopeth o niwclear, gweithgynhyrchu, peirianneg hyd at ffilm, gwneuthurwyr tedi a gemwaith, a phopeth rhyngddynt.

Mae gennym hefyd gronfa anhygoel o dalent sy’n rhoi enillwyr gwobrau i’r sir o’r Dwyrain i’r Gorllewin. Mae Conwy wedi darparu llinell hir o enillwyr gwobrau cenedlaethol yn y blynyddoedd diwethaf, mewn categorïau gwobrau busnes ac unigol

Mae Conwy hefyd yn denu canmoliaeth fawr i’r sector twristiaeth ac mae gennym rai o’r atyniadau a’r gwestai gorau yn y byd i gyd yn helpu i wneud N Cymru yn y 4ydd rhanbarth gorau ar gyfer twristiaeth yn y byd yn 2017. Ac wrth gwrs mae gennym gynhyrchwyr bwyd clodwiw, sy’n cynnwys cig, bwyd môr, siocled, bisgedi alcohol – mae’r rhestr yn mynd ymlaen!

Ar y gweill … Enillwyr Gwobrau Busnes Conwy 2019!