EICH HWB CANOLOG

Am gymorth busnes yng Nghonwy

Croeso i Ganolfan Fusnes Conwy

Lle gwych i wneud busnes

Eich canolbwynt canolog ar gyfer cymorth busnes yng Nghonwy, gyda thîm sy’n ymroddedig i gefnogi busnesau, cynnal digwyddiadau ar gyfer busnes, gan eich helpu i ddod o hyd i’r safle iawn ar gyfer eich busnes a darparu cyfleusterau cyfarfod a chynadledda rhagorol.

Mae Conwy yn gartref i oddeutu 6,000 o fusnesau, y rhan fwyaf ohonynt yn ficro-fusnesau bach. Mae gennym rai sectorau blaenllaw megis twristiaeth, amaethyddiaeth, manwerthu, iechyd a gofal. Ond ein cryfder yw ehangder ac amrywiaeth busnesau sy’n gweithredu yma. Mae gennym bopeth o niwclear, gweithgynhyrchu, peirianneg hyd at ffilm, gwneuthurwyr tedi a gemwaith, a phopeth rhyngddynt. Mae gennym hefyd gronfa o dalent anhygoel sy’n rhoi enillwyr gwobrau’r Sir o’r Dwyrain i’r Gorllewin i’r sir.

Mae Conwy hefyd yn denu clod mawr ar gyfer y sector twristiaeth, mae gennym rai o’r atyniadau gorau a gwestai yn y byd i gyd, gan helpu i wneud Cymru’n y 4ydd rhanbarth gorau ar gyfer twristiaeth yn y byd yn 2017 yn ol adroddiad Lonely Planet. Ac mae gennym gynhyrchwyr bwyd, sy’n cynnwys cig, bwyd môr, siocled, bisgedi, alcohol – mae’r rhestr yn mynd ymlaen!

Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, mae hyn oll ar garreg eich drws ychydig oddi ar yr A55 yng Nghyffordd Llandudno.

Os ydych chi’n teithio o bell i ffwrdd, rydym yn cysylltu’n dda â ffyrdd, rheilffyrdd, aer a môr.

  • Mae meysydd awyr Manceinion a Lerpwl ychydig awr i ffwrdd a Phorthladd Caergybi, 45 munud i ffwrdd yn darparu fferi rheolaidd o Iwerddon.
  • Gallwch fod yn Llundain mewn tair awr ar y trên.
  • Ac mae’r A55 a’r A483 yn ymestyn y rhanbarth yn syth i rwydweithiau traffyrdd y DU, gan gynnwys yr M53, M56 ac M6.

geiriau
caredig

cysylltwch
a ni

Canolfan Fusnes Conwy,
Ffordd y Gyffordd,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9XX