Sep 03

Unedau masnachol ar osod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gofod swyddfa modern a phwrpasol ar osod yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Yn cynnwys:

Derbynfa a man aros ar gyfer ymwelwyr

Mynediad i wasanaethau blaen swyddfa

Gwasanaeth glanhau ardaloedd a rennir

Gwresogi a goleuadau

Cyfleusterau cegin a thoiledau sy’n cael eu rhannu

Maes parcio preifat

Mynediad rhwydd i’r A55

Ystafell 10 – lle i chwe desg

28.94 metr sgwâr (311.51 troedfedd sgwâr)

Rhent £4675, a thâl gwasanaeth o £1557.50 y flwyddyn

 

Ystafell 11 – lle i ddwy ddesg  

10.77 metr sgwâr (115.93 troedfedd sgwâr)

Rhent £2080, a thâl gwasanaeth o £580.00 y flwyddyn

Ystafell 12 – lle i ddwy ddesg

10.46 metr sgwâr (112.59 troedfedd sgwâr)

Rhent £2025, a thâl gwasanaeth o £562.50 y flwyddyn

Ystafell 12a – lle i bedair desg

17.34 metr sgwâr (186.65 troedfedd sgwâr)

Rhent £3000, a thâl gwasanaeth o £933.25 y flwyddyn
Mae modd cyd-osod rhai ystafelloedd er mwyn darparu mwy o ddesgiau / hyblygrwydd.

Mae’r holl ffioedd yn destun TAW.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Jane Allen, Swyddog Cydymffurfiaeth Eiddo:

jane.allen@conwy.gov.uk / 01492 574570

Conwy Business Centre