Nov 12

Unedau masnachol ar osod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gofod swyddfa modern a phwrpasol ar osod yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Yn cynnwys: – Derbynfa a man aros ar gyfer ymwelwyr – Mynediad i wasanaethau blaen swyddfa – Gwasanaeth glanhau ardaloedd a rennir – Gwresogi a goleuadau – Cyfleusterau cegin a thoiledau sy’n cael eu rhannu – Maes parcio preifat – Mynediad rhwydd i’r A55

Mae modd cyd-osod rhai ystafelloedd er mwyn darparu mwy o ddesgiau / hyblygrwydd.

Mae’r holl ffioedd yn destun TAW.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Jane Allen, Swyddog Cydymffurfiaeth Eiddo: jane.allen@conwy.gov.uk / 01492 574570

Conwy Business Centre