Sep 27

Taith Cwrw Go Iawn Conwy – Dydd Sadwrn 29 Medi 2018

Conwy Real Ale Trail Header

Taith Cwrw Go Iawn Conwy

Dydd Sadwrn 29 Medi 2018

11.00am – 11.00pm 

Mae Taith Cwrw Go Iawn boblogaidd Conwy yn ôl fis Medi yma! Bydd selogion cwrw go iawn yn cael taith ar fws o arfordir Llandudno i Farina Conwy gan stopio mewn saith tafarn wych a dau fragdy micro ar y ffordd.

Treuliwch ddiwrnod difyr yn ailddarganfod cyfaredd tafarndai traddodiadol a chwrw go iawn unigryw heb orfod poeni dim am yrru.

Gallwch ddechrau yn unrhyw un o’r tafarndai ar unrhyw adeg. Bydd cymysgedd o fwyd, diod ac adloniant ar gael drwy’r dydd.

ARCHEBWCH EICH TOCYN YMA

Ar wahân i fod yn ddiwrnod allan llawn hwyl gyda’ch ffrindiau, mae’r daith gwrw’n cael effaith uniongyrchol ar dwristiaeth a’r economi lleol.

Yn anuniongyrchol, mae’r Daith Gwrw hefyd yn cefnogi cyflogaeth pobl leol drwy bryniant nwyddau, meddyliwch am y bragdy micro, y lletyau gwely a brecwast, cwmnïau bysus, dylunwyr, argraffwyr, gwestai, tacsis…..mae’r digwyddiad yn rhoi hwb i bawb.

Bob blwyddyn mae’r Cwmni Teithiau Cwrw Go Iawn yn cludo miloedd o bobl yn syth at ddrysau tafarndai bach yn y wlad a bragdai meicro, gan ddod â dros £300,000 i economi’r siroedd gwledig.

Os ‘da chi’n hoffi diwrnod allan da efo cyfeillion da, cwrw wedi’i fragu’n lleol a thafarndai llawn cymeriad, yna bydd yr ŵyl gwrw symudol undydd hon at eich dant chi.

Cliciwch YMA am ragor o wybodaeth am y Cwmni Teithiau Cwrw Go Iawn.

Conwy Business Centre