Sep 27

Taith Cwrw Go Iawn Conwy – Dydd Sadwrn 29 Medi 2018

Taith Cwrw Go Iawn Conwy Dydd Sadwrn 29 Medi 2018 11.00am – 11.00pm  Mae Taith Cwrw Go Iawn boblogaidd Conwy yn ôl fis Medi yma! Bydd selogion cwrw go iawn yn cael taith ar fws o arfordir Llandudno i Farina Conwy gan stopio mewn saith tafarn wych a dau fragdy micro ar y ffordd. Treuliwch […]

>>

Sep 03

Unedau masnachol ar osod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gofod swyddfa modern a phwrpasol ar osod yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX Yn cynnwys: Derbynfa a man aros ar gyfer ymwelwyr Mynediad i wasanaethau blaen swyddfa Gwasanaeth glanhau ardaloedd a rennir Gwresogi a goleuadau Cyfleusterau cegin a thoiledau sy’n cael eu rhannu Maes parcio preifat Mynediad rhwydd i’r A55 Ystafell 10 – […]

>>

Aug 29

Caffi Oriel MOSTYN Gallery – cyfle i dendro

Mae Oriel MOSTYN Gallery yn chwilio am weithredwr ar gyfer busnes caffi a digwyddiadau wedi arlwyo MOSTYN. Mae ceisiadau i dendr bellach yn cael eu gwahodd. Dyddiad cau ar gyfer cais yw 10yb Dydd Gwener 7 Medi 2018 Ewch i wefan MOSTYN i gael manylion llawn

>>

Aug 28

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2018

A ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru? A ydych chi’n defnyddio technoleg ddigidol i redeg eich busnes neu’n dymuno eich bod yn gwneud hyn? Dengys canlyniadau Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Fusnes Caerdydd ar gyfer 2017 fod 50% o fusnesau sy’n defnyddio band eang cyflym iawn yn gweld cynnydd mewn elw. Rydym ni eisiau dilyn y budd hwn […]

>>

Aug 14

Newyddion Awst 2018

Mae ein Newyddlen Cymorth i Fusnesau ar gyfer Awst 2018 ar gael yma https://bit.ly/2LBnp6C Os hoffech dderbyn y newyddlen a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn ymwneud â busnes yn syth i’ch mewnflwch, yna cysylltwch â kim.nicholls1@Conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574555 Gallwch ddiddymu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.    

>>

Jul 28

Gorffennaf 2018

Mae Newyddlen Gorffennaf 2018 ar gael rŵan. https://bit.ly/2N4rql8

>>

Feb 16

Diweddariad Busnes Conwy – Chwefror 2018

Mae’r Newyddlen Cymorth Busnes Conwy diweddaraf bellach ar gael. https://goo.gl/nNrX6i I danysgrifio, anfonwch e-bost at kim.nicholls1@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 547555

>>

Dec 12

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych – ymgynghoriad Cynllun Lles Drafft

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ardal Conwy a Sir Ddinbych. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r BGC wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu Cynllun Lles Lleol drafft, sy’n cynnwys meysydd blaenoriaeth, lle gall y […]

>>

Oct 11

GOFOD SWYDDFA BLAENLLAW AR GAEL NAWR

Swyddfeydd newydd â chyflyrwyr aer, lleoliad ardderchog, ychydig oddi ar yr A470, funudasu o’r A55 a’r Rheilffordd Genedlaethol gyda mynediad i’r llwybr beiciau. Anson House – yr ateb cywir ar gyfer eich busnes … Swyddfa gynaliadwy, bwrpasol, fodern a ddygwyd atoch gan ddatblygwyr lleol sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol – Beech Developments: I archebu ei […]

>>

Cyflwyno’r Cyng Louise Emery – Aelod Cabinet yr Economi, Venue Cymru, Marchnata a Digwyddiadau (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

Penodwyd Louise yn Aelod Cabinet Economi, Venue Cymru, Marchnata a Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Mehefin 2017. Mae Louise Emery yn un o ddau gynghorydd sy’n cynrychioli Ward Gogarth ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae hi hefyd yn cynrychioli Gogarth ar Gyngor Tref Llandudno, ac fe’i hetholwyd i’r ddwy swydd am y tro cyntaf […]

>>
Conwy Business Centre