Feb 28

Chwefror Newyddlen 2019

Mae ein Newyddlen Cymorth i Fusnesau ar gyfer Chwefror 2019 ar gael yma https://bit.ly/2XsQxnH Os hoffech dderbyn y newyddlen a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn ymwneud â busnes yn syth i’ch mewnflwch, yna cysylltwch â kim.nicholls1@Conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574555 Gallwch ddiddymu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

>>

Feb 21

Consesiynau Tymhorol 2019

Consesiynau Tymhorol 2019 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwahodd tendrau am gonsesiynau tymhorol. Maes Parcio Morfa Conwy Trwydded gwerthu hufen iâ symudol O 1 Ebrill i 30 Medi 2019 gan gynnwys y dyddiadau hynny Gwnewch gais i Jane Allen e-bost jane.allen@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574570. Dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau Dydd Iau 7fed […]

>>

Nov 27

Newyddion Hydref 2018

Mae ein Newyddlen Cymorth i Fusnesau ar gyfer Hydref 2018 ar gael yma Os hoffech dderbyn y newyddlen a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn ymwneud â busnes yn syth i’ch mewnflwch, yna cysylltwch â kim.nicholls1@Conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574555 Gallwch ddiddymu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

>>

CEISIO DATGANIADAU

CYFLE NEWYDD – MARCHNAD STRYD BAE COLWYN • Rheoli’r Farchnad Stryd • Cyfle i ddatblygu’r farchnad • Cyfnod cychwynnol o flwyddyn gyda’r opsiwn i’w ymestyn ymhellach • Rhan o brosiect adfywio canol tref Bae Colwyn, Gogledd Cymru Mwy o fanylion ar gael gan: Bethan Wynne-Jones 01492 576566 bethan.wynne-jones@conwy.gov.uk Dyddiad Cau:  7 Rhagfyr 2018

>>

Nov 12

Unedau masnachol ar osod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gofod swyddfa modern a phwrpasol ar osod yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX Yn cynnwys: – Derbynfa a man aros ar gyfer ymwelwyr – Mynediad i wasanaethau blaen swyddfa – Gwasanaeth glanhau ardaloedd a rennir – Gwresogi a goleuadau – Cyfleusterau cegin a thoiledau sy’n cael eu rhannu – Maes parcio preifat – […]

>>

Sep 27

Taith Cwrw Go Iawn Conwy – Dydd Sadwrn 29 Medi 2018

Taith Cwrw Go Iawn Conwy Dydd Sadwrn 29 Medi 2018 11.00am – 11.00pm  Mae Taith Cwrw Go Iawn boblogaidd Conwy yn ôl fis Medi yma! Bydd selogion cwrw go iawn yn cael taith ar fws o arfordir Llandudno i Farina Conwy gan stopio mewn saith tafarn wych a dau fragdy micro ar y ffordd. Treuliwch […]

>>

Sep 03

Unedau masnachol ar osod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gofod swyddfa modern a phwrpasol ar osod yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX Yn cynnwys: Derbynfa a man aros ar gyfer ymwelwyr Mynediad i wasanaethau blaen swyddfa Gwasanaeth glanhau ardaloedd a rennir Gwresogi a goleuadau Cyfleusterau cegin a thoiledau sy’n cael eu rhannu Maes parcio preifat Mynediad rhwydd i’r A55 Ystafell 10 – […]

>>

Aug 29

Caffi Oriel MOSTYN Gallery – cyfle i dendro

Mae Oriel MOSTYN Gallery yn chwilio am weithredwr ar gyfer busnes caffi a digwyddiadau wedi arlwyo MOSTYN. Mae ceisiadau i dendr bellach yn cael eu gwahodd. Dyddiad cau ar gyfer cais yw 10yb Dydd Gwener 7 Medi 2018 Ewch i wefan MOSTYN i gael manylion llawn

>>

Aug 28

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2018

A ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru? A ydych chi’n defnyddio technoleg ddigidol i redeg eich busnes neu’n dymuno eich bod yn gwneud hyn? Dengys canlyniadau Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Fusnes Caerdydd ar gyfer 2017 fod 50% o fusnesau sy’n defnyddio band eang cyflym iawn yn gweld cynnydd mewn elw. Rydym ni eisiau dilyn y budd hwn […]

>>

Aug 14

Newyddion Awst 2018

Mae ein Newyddlen Cymorth i Fusnesau ar gyfer Awst 2018 ar gael yma https://bit.ly/2LBnp6C Os hoffech dderbyn y newyddlen a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn ymwneud â busnes yn syth i’ch mewnflwch, yna cysylltwch â kim.nicholls1@Conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574555 Gallwch ddiddymu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.    

>>
Conwy Business Centre