Feb 16

Diweddariad Busnes Conwy – Chwefror 2018

Mae’r Newyddlen Cymorth Busnes Conwy diweddaraf bellach ar gael. https://goo.gl/nNrX6i I danysgrifio, anfonwch e-bost at kim.nicholls1@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 547555

>>

Dec 12

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych – ymgynghoriad Cynllun Lles Drafft

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ardal Conwy a Sir Ddinbych. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r BGC wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu Cynllun Lles Lleol drafft, sy’n cynnwys meysydd blaenoriaeth, lle gall y […]

>>

Oct 11

GOFOD SWYDDFA BLAENLLAW AR GAEL NAWR

Swyddfeydd newydd â chyflyrwyr aer, lleoliad ardderchog, ychydig oddi ar yr A470, funudasu o’r A55 a’r Rheilffordd Genedlaethol gyda mynediad i’r llwybr beiciau. Anson House – yr ateb cywir ar gyfer eich busnes … Swyddfa gynaliadwy, bwrpasol, fodern a ddygwyd atoch gan ddatblygwyr lleol sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol – Beech Developments: I archebu ei […]

>>

Cyflwyno’r Cyng Louise Emery – Aelod Cabinet yr Economi, Venue Cymru, Marchnata a Digwyddiadau (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

Penodwyd Louise yn Aelod Cabinet Economi, Venue Cymru, Marchnata a Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Mehefin 2017. Mae Louise Emery yn un o ddau gynghorydd sy’n cynrychioli Ward Gogarth ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae hi hefyd yn cynrychioli Gogarth ar Gyngor Tref Llandudno, ac fe’i hetholwyd i’r ddwy swydd am y tro cyntaf […]

>>

Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – Bwyd

Agorodd cynllun newydd heddiw Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – BWYD (RBISF) yn buddsoddi cyfalaf i helpu prosiectau sy’n dod â manteision clir a mesuradwy i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Mae’r cynllun yn cael helpu cwmnïau prosesu a chynhyrchu bwyd a diod micro a bach, hen a newydd ledled Cymru. cliciwch yma […]

>>

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn. Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu […]

>>

Y dyddiad olaf ar gyfer yr hen ddarn £1 yw – 15 Hydref 2017

Ni fydd yr hen ddarn £1 yn cael ei dderbyn fel tendr cyfreithiol o ddydd Sul 15 Hydref 2017 ymlaen. Gall busnesau barhau i roi’r hen ddarn £1 allan.  Fodd bynnag, mae gan gwsmeriaid hawl i ofyn i’r ariannydd am ddarn £1 newydd os oes rhai ar gael. Ond nid oes raid i fusnesau gydymffurfio. […]

>>

Eich canllaw ar gyfer Blwyddyn y Môr 2018 bellach ar gael

Mae paratoadau’n mynd rhagddynt ar gyfer dechrau trydedd flwyddyn thematig Croeso Cymru – Blwyddyn y Môr 2018. Yn dilyn Blwyddyn Antur a Blwyddyn y Chwedlau eleni, bydd 2018 yn canolbwyntio ar ddathlu ein glannau anhygoel a morliniau gwych Cymru. Yn ystod Blwyddyn y Môr, bydd Croeso Cymru’n hyrwyddo Cymru fel cyrchfan arfordirol 21ain ganrif, gan […]

>>

Dewch yn e-fentor Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog ar hyn o bryd yn chwilio am e-fentoriaid i gefnogi pobl ifanc ar y rhaglen Fenter fel rhan o’u llwyfan dysgu digidol newydd sbon, Ymddiriedolaeth y Tywysog Ar-lein. Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog Ar-lein yn llwyfan dysgu digidol newydd sbon wedi’i ddylunio i roi cyfleoedd dysgu unigryw a chefnogaeth un i un […]

>>

GOFOD SWYDDFA BLAENLLAW AR GAEL NAWR

Swyddfeydd newydd â chyflyrwyr aer, lleoliad ardderchog, ychydig oddi ar yr A470, funudasu o’r A55 a’r Rheilffordd Genedlaethol gyda mynediad i’r llwybr beiciau. Anson House – yr ateb cywir ar gyfer eich busnes … Swyddfa gynaliadwy, bwrpasol, fodern a ddygwyd atoch gan ddatblygwyr lleol sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol – Beech Developments: I archebu ei […]

>>
Conwy Business Centre