GWOBRAU BUSNES CONWY 2017

Prif Noddwyr Gwobrau Busnes Conwy 2017

Cartrefi Conwy – Creu cymunedau i ymfalchïo ynddynt

Cartrefi Conwy - Proud sponsors of Conwy Business AwardsMae Cartrefi Conwy yn ‘Landlord Cymdeithasol Cofrestredig’ gyda thros 3700 o eiddo ledled Sir Conwy. Ar ôl cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, rydym ni’n un o ddarparwyr tai fforddiadwy o safon uchel mwyaf blaenllaw gogledd Cymru.

Ein gweledigaeth yw darparu cartrefi a gwasanaethau cynaliadwy, fforddiadwy, ac o safon uchel i gymunedau gan annog cyfranogiad a pharchu anghenion pawb.

Mae’r digwyddiad hefyd yn derbyn cefnogaeth leol gan

Conwy Business Centre