Digwyddiadau a Gweithdai

Yn ogystal â digwyddiad mwyaf y flwyddyn, Gwobrau Busnes Conwy, rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn i gefnogi a dathlu busnes yng Nghonwy.

Y llynedd mynychodd dros 1200 o unigolion busnes y gweithdai busnes a hyfforddiant a gynhaliwyd yma i’w cynorthwyo i ffynnu, dysgu sgiliau newydd a rhwydweithio.

Gallwch archebu lle ar gyfer nifer o’n digwyddiadau a gweithgareddau. Rydym hefyd yn cynorthwyo sefydliadau i hyrwyddo’r digwyddiadau a gynhelir yma a gallwch archebu eich lle trwy gysylltu â’r trefnydd yn uniongyrchol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad neu weithdy eich hunan ar gyfer busnes mae nifer o fanteision o ddefnyddio Canolfan Fusnes Conwy:

Bydd eich digwyddiad:

  • Yn cael ei restru ar y dudalen digwyddiadau ar ein gwefan
  • Yn cael ei hyrwyddo ar ein cyfryngau cymdeithasol
  • Byddwn yn anfon e-bost at holl aelodau Cyfeirlyfr Busnes Conwy
  • Byddwn yn cynnwys eich digwyddiad yng nghylchlythyr Cyfeirlyfr Busnes Conwy

Bydd ein tîm yn eich cynorthwyo â phob cam, o benderfynu ar y cynllun gorau i drefnu lluniaeth a chroesawu eich gwesteion.

No upcoming events

Conwy Business Centre