Revolution Slider Error: Slider with alias Communication not found.

Maybe you mean: 'Business Week 2019' or 'Enter Business Awards' or 'Hire Meeting Room' or 'Our Forums' or 'Property Search' or 'We Are Here' or 'Business Support' or 'home' or 'awardsv2' or 'awardsv2cymraeg' or 'newsletter' or 'BusWeek2016' or 'welsh_conwybusinessweek' or 'awards2017' or 'awards2017-welsh' or 'slider16' or 'economicstrategy' or 'slider18' or 'slider19' or 'BusinessMonth2017' or 'BUSINESSMONTH'

Digwyddiadau a Gweithdai

Yn ogystal â digwyddiad mwyaf y flwyddyn, Gwobrau Busnes Conwy, rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn i gefnogi a dathlu busnes yng Nghonwy.

Y llynedd mynychodd dros 1200 o unigolion busnes y gweithdai busnes a hyfforddiant a gynhaliwyd yma i’w cynorthwyo i ffynnu, dysgu sgiliau newydd a rhwydweithio.

Gallwch archebu lle ar gyfer nifer o’n digwyddiadau a gweithgareddau. Rydym hefyd yn cynorthwyo sefydliadau i hyrwyddo’r digwyddiadau a gynhelir yma a gallwch archebu eich lle trwy gysylltu â’r trefnydd yn uniongyrchol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad neu weithdy eich hunan ar gyfer busnes mae nifer o fanteision o ddefnyddio Canolfan Fusnes Conwy:

Bydd eich digwyddiad:

  • Yn cael ei restru ar y dudalen digwyddiadau ar ein gwefan
  • Yn cael ei hyrwyddo ar ein cyfryngau cymdeithasol
  • Byddwn yn anfon e-bost at holl aelodau Cyfeirlyfr Busnes Conwy
  • Byddwn yn cynnwys eich digwyddiad yng nghylchlythyr Cyfeirlyfr Busnes Conwy

Bydd ein tîm yn eich cynorthwyo â phob cam, o benderfynu ar y cynllun gorau i drefnu lluniaeth a chroesawu eich gwesteion.

No upcoming events

Conwy Business Centre