Cyflwyniad undydd, ymarferol i Office 365

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad delfrydol i bŵer Office 365 a llawer o’i nodweddion a’i apiau gan gynnwys SharePoint Ar-lein, Flow a PowerApps.

Mae’r cwrs yn ymarferol a byddwch yn dysgu drwy wneud y rhan fwyaf o’r diwrnod.

http://geodetic.uk/intro_o365.html

Dydd Gwener Mehefin 7fed

Dydd Gwener Mehefin 21ain

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

Dydd Gwener 19 Gorffennaf

Gweithdai Busnes Cymru a gynhelir yn Sir Conwy

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i :

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Cynhelir yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

6 Mehefin 2019 (Cymraeg)

18 Mehefin 2019

16 Gorffennaf 2019

13 Awst 2019

9.30 – 4.30

* * * * * * * * * * * *

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

23 Mai 2019

1.00 – 4.00pm

* * * * * * * * * * * *

Cyflwyniad i Weithdy Tendro

20 Mehefin 2019

9.30 – 4.30

* * * * * * * * * * * *

Cynhelir yn 16 Sgwâr y Drindod, Llandudno, LL30 2RB

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

12 Mehefin – 19 Mehefin 2019

5.30 – 8.30pm

* * * * * * * * * * * *

Cynhelir yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol

23 Mai 2019

9.00 – 1.00pm

* * * * * * * * * * * *

Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019

6 Mehefin 2019

9.30 -12.30

* * * * * * * * * * * *

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

10 Medi 2019

9.30 – 4.30

* * * * * * * * * * * *

Cynhelir yng Dylan’s Restaurant Llandudno, Llandudno, LL30 1BE

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata’n Ddigidol

10 Mehefin 2019

9.00 – 1.00pm

* * * * * * * * * * * *

Cynhelir Yng Coleg Llandrillo, Rhos on Sea, LL28 4HZ

Gweithdai Cynllun Datblygu Personol (PDP)

Cynhelir gan Cyswllt Ffermio

6 Mehefin 2019

4.00 – 8.00

* * * * * * * * * * * *

Cynhelir Yng Venue Cymru, Llandudno, LL30 1BB

Trafnidiaeth Cymru – Cwrdd â’r Prynwr

13 Mehefin 2019

9.15 – 3.30

Conwy Business Centre