Ysgrifennaf atoch i’ch gwahodd i gystadleuaeth Cwmni a Thîm y flwyddyn

2017 Menter yr Ifanc  Gogledd Cymru, sydd i’w cynnal

Dydd Iau, Ebrill 27ain yn y Ganolfan Fusnes Conwy Cyffordd Llandudno.

I gofrestu ewch I https://www.eventbrite.co.uk/e/young-enterprise-north-wales-final-and-awards-ceremony-2017-tickets-33207044163?aff=mailer.

Mae’n addo bod yn ddiwrnod ardderchog mae’r holl gwmniau wedi gweithio’n galed iawn a bydd yr achlysur yn gyfle i ni ddathlu geithgarwch y mwfyrwyr, Gofynnaf yn garedig i chi gofrestru gyn gynted a phosib er mwyn i ni gael cwblhau y trefniadau.

Rydym wrthi yn amseru y diwrnod, Mwy na thebyg bydd y prif weithgareddau yn mynd ymlaen o ddeutu  12.30 o’r gloch ganol dydd hyd at .30yp

Mi fysa hi’n wych pe gallech chi fynychu y digwyddiad

Gweithdy Undydd Magu Hyder i Ferched

Dydd Iau 11 May 2017

Canolfan Fusnes Conwy
Cyffordd Llandudno
LL31 9XX

Gweithdy undydd i ddysgu sut i fagu hunangred, emosiynau cadarnhaol a lefelau uchel o hunan hyder

Gan ddefnyddio NPL, Seicoleg Gadarnhaol ac Ymwybyddiaeth Ofalgar, mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio a’i gyflwyno gan Bridgette Handley, Cyfarwyddwr Hyfforddiant yn Zeta Learning 4 Change.

Cyfradd a ariennir gan fusnesau bach a chanolig businesses- £ 95 + TAW (cyllid 60%)

lleoedd gyfyngedig i 15 a Ariennir, cynghorir archebu yn gynnar, er mwyn osgoi cael eich siomi

I gadw eich lle
neu am ragor o wybodaeth

Ffoniwch 07810 771870 neu e-bostiwch
bridgette.handley@zeta-training.co.uk

busnesau bach a chanolig DI (sefydliadau mwy, sy’n cyflogi mwy na 249) – £ 122.50 + TAW

Non ariennir Cyfradd y Cwrs
£ 245 + TAW

Confidence Building for Women May 11 2017 email

business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Rhoi Cynnig arni
(Dechrau Busnes)

25 Ebrill 2017
9.30am – 1.00pm

Cyflymu Busnesau Cymru –
Twristiaeth – Cyfryngau Cymdeithasol Deinamig

26 Ebrill 2017
9.00am – 1.30pm

Dadansoddi’r farchnad
(Dechrau Busnes)

4 Mai 2017
9.30am – 12.30pm

Ennill a Chadw Cwsmeriaid
(Dechrau Busnes)

4 Mai 2017
1.30pm – 4.30pm

Hyfforddiant Google Adwords

19 Mai 2017
10.00am – 4.30pm

Prisio ar gyfer elw
(Dechrau Busnes)

25 Mai 2017
9.30am – 12.30pm

Rheoli eich arian 2017
(Dechrau Busnes)

25 Mai 2017
1.30pm – 4.30pm

Rhoi Cynnig Arni
(Dechrau Busnes)

13 Mehefin 2017
9.30am – 1.00pm

Dosbarth Meistr Cyflymu Busnesau Cymru –
Marchnata Digidol ac Ar-lein

14 Mehefin 2017
9.00am – 1.30pm

Dosbarth Meistr Cyflymu Busnesau Cymru –
Sut i ddefnyddio Technoleg Digidol i dyfu eich Busnes Adeiladu

27 Mehefin 2017
9.00am – 1.30pm

Hyfforddiant Google Adwords

30 Mehefin 2017
10.00am – 4.30pm

Dechrau Busnes –
Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

10 Gorffennaf 2017
10.00am – 4.30pm

Conwy Business Centre