business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

 

Ar y dyddiadau canlynol:

5 Mehefin 2018

2 Gorffennaf 2018

17 Medi 2018

18 Hydref 2018

9.30 – 4.30

Yn 16 Sgwar Trinity, Llandudno, LL30 2RB:

19 Gorffennaf 2018

5.30 – 8.30pm

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Y Digidol Amdani!

 

19 Mehefin 2018

9.00 – 4.00

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol

 

12 Gorffennaf 2018

1.00 – 5.00pm

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Yn 16 Sgwar Trinity, Llandudno, LL30 2RB

19 Gorffennaf 2018

2.00 – 5.00pm

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r Cwmwl

 

7 Awst 2018

9.00 – 1.00pm

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda Marchnata Digidol

 

18 Medi 2018

1.00 – 5.00pm

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau i Ddod
#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth cyntaf y mis, yn dechrau 5 Medi 2017.
6.30pm – 8.30pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Eich cyfle i ymuno â rhwydwaith #FSBConnect a datblygu a thyfu eich busnes drwy fynychu ein digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol.

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn costio £10.00 ac yn cynnwys pryf o fwyd.

Croeso i bawb, felly beth am ddod â chyfaill neu gydweithiwr efo chi

Siaradwch â pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid eraill dros ginio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

cliciwch yma i ddarllen mwy

Busnes Cymru Gweithdy

Byd o Heriau a Chyfleoedd

Sylw’r Gweithdy : Heriau Brexit

20 Gorffennaf 2018

9:30yb – 4:30yp

OpTic Glyndwr, Llanelwy

Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn wedi’i gynllunio i roi’r sefyllfa ddiweddaraf i chi am Brexit, i gyflwyno a thrafod y

materion hynny a alla’i gael effaith ar gwmnïau sy’n masnachu’n rhyngwladol, a chyfle i ystyried sut y gallai effeithio ar

eich busnes chi.

I gofrestru, ymwelwch â’r wefan neu cysylltwch 01745 585025 neu e-bostiwch

northwales@businesswales.org.uk  am wybodaeth bellach.

Conwy Business Centre