business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

 

Ar y dyddiadau canlynol:

 

22 Chwefror 2018

22 Mawrth 2018

3 Ebrill 2018

3 Mai 2018

5 Mehefin 2018

 

9.30 – 4.30

Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch – Canllawiau ar sut I greu tendera buddugol

23 Chwefror 2018      

1.00 – 5.00

 

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

27 Chwefror 2018

1.00 – 4.00

Tyfu Eich Busnes, Tyfu Eich Elw

5 Mawrth 2018

1.00 – 5.00

 

Weithdy Cyflwyniad I Tendro

13 Mawrth 2018

9.30 – 4.30

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda Marchnata Digidol

15 Mawrth 2018

9.00 – 1.00

 

GDPR – Beth mae’n golygu a ble wyt ti’n dechrau?

19 Mawrth 2018

1.00 – 4.00

 

Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol

27 Mawrth 2018

10:00 – 16:30

Diwrnodau Syrjeri Tendro

8 Mai 2018

Rhwng 9.30 – 4.00 – trwy apwyntiad

 

Dosbarth Meistr Bwyd a Diod Cyflymu Cymru i Fusnesau – sut i ddefnyddio technoleg ddigidol i dyfu’ch busnes

16 May 2018

9.00 – 1.00

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Y Digidol Amdani!

19 Mehefin 2018

9.00 – 4.00

Digwyddiadau i Ddod
#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth cyntaf y mis, yn dechrau 5 Medi 2017.
6.30pm – 8.30pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Eich cyfle i ymuno â rhwydwaith #FSBConnect a datblygu a thyfu eich busnes drwy fynychu ein digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol.

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn costio £10.00 ac yn cynnwys pryf o fwyd.

Croeso i bawb, felly beth am ddod â chyfaill neu gydweithiwr efo chi

Siaradwch â pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid eraill dros ginio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

cliciwch yma i ddarllen mwy

Conwy Business Centre