business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

Ar y dyddiadau canlynol:

18 Hydref 2018

27 Tachwedd 2018

9.30 – 4.30

**************************************************

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol

17 Hydref 2018

9.00 – 1.00pm

**************************************************

Cyflwyniad i Weithdy Dendro

23 Hydref 2018

9.30 – 4.30

**************************************************

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Offer Ar-lein I Dyfu’ch Busnes

1 Tachwedd 2018

9.00 – 1.00pm

**************************************************

Y Ffordd O’r Dechreuad I Ymadael – Tyfu Eich Busnes Ar gyfer Eich Ymweliad / Arwerthiant

12 Tachwedd 2018

9.15 – 4.30pm

**************************************************

Adeiladu a Seilwaith: Twf Allforion

14 Tachwedd 2018

8.00 – 12.00pm

***************************************************
Cynhelir yn 16 Sgwâr y Drindod, Llandudno, LL30 2RB

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

14 November 2018

2.00 – 5.00pm

**************************************************

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

14 Tachwedd – 21 November 2018

5.30 – 8.30pm

Digwyddiadau i Ddod
#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth cyntaf y mis, yn dechrau 5 Medi 2017.
6.30pm – 8.30pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Eich cyfle i ymuno â rhwydwaith #FSBConnect a datblygu a thyfu eich busnes drwy fynychu ein digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol.

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn costio £10.00 ac yn cynnwys pryf o fwyd.

Croeso i bawb, felly beth am ddod â chyfaill neu gydweithiwr efo chi

Siaradwch â pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid eraill dros ginio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

cliciwch yma i ddarllen mwy

Conwy Business Centre