Ystafelloedd Cynadledda a Chyfarfod

Lle ar gyfer pob digwyddiad, sesiwn hyfforddi neu gyfarfod

Gofod Cynadledda Mawr ac Agored Gwerth da am Arian – £385 y diwrnod

Mae’r ystafell yn addas ar gyfer hyd at 170 o bobl neu ar gyfer 30 o bobl gyda byrddau. P’un ai ydych chi’n lansio cynnyrch newydd, yn cynnal digwyddiad adeiladu tîm, digwyddiad rhwydweithio, digwyddiad elusennol neu Gyfarfod Blynyddol, fe allwn ni wneud y gwaith caled a pharatoi’r ystafell yn barod ar eich cyfer. Mae’r Neuadd Gynadledda yn fan agored mawr amlbwrpas y gellir ei osod fel y mynnoch chi.

Byddwch hefyd yn elwa ar:

  • Ein tîm profiadol a fydd yn darparu gwasanaeth personol i sicrhau bod eich digwyddiad yn berffaith ar y diwrnod ac i osod yr ystafell yn ôl eich gofynion.
  • Rydym ni’n gweithio’n agos iawn gyda’n hasiantaethau arlwyo lleol ac, yn ogystal â’n hystod ardderchog o fwydlenni bwffe ar gyfer pob cyllideb, gallwn hefyd weithio yn ôl eich manylebau a’ch anghenion

Rydym ni hefyd yn cynnig pecyn dydd, gan ofalu am y bwyd a’r lluniaeth, yr offer a’r ystafelloedd mewn un cam syml.

Ystafelloedd Cyfarfod a Hyfforddiant am gyn lleied ag £115 y diwrnod

Mae’n hawdd cyrraedd y ganolfan – mae gennym ni faes parcio lle gallwch barcio am ddim ac rydym ni ond ychydig funudau o’r A55 a gorsaf drenau Cyffordd Llandudno, sydd â gwasanaethau uniongyrchol o Gaer, Manceinion a Llundain ac yn ôl.

P’un ai ydych chi’n cwrdd â chleient, eisiau cynnal cyfarfod tîm neu eisiau cynnal digwyddiad arbennig, mae gennym ni’r hyblygrwydd i ddarparu’r hyn sydd ei angen arnoch chi yng nghanol gogledd Cymru.

Gallwch ddewis cyfradd hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn, neu becyn diwrnod sy’n cynnwys yr holl fanylion bychain, a hynny mewn un cam syml.

Os oes arnoch chi angen llety dros nos, mae yna ddigonedd o lefydd aros yn y trefi cyfagos ac rydym ni’n barod iawn i’ch helpu chi- cliciwch yma a bydd y tim yn gallu helpu

Unwaith rydych chi wedi penderfynu ar y cynllun gorau ar gyfer eich cyfarfod, fe allwch chi ymlacio. Erbyn i chi gyrraedd bydd yr ystafell a’r offer yn barod ar eich cyfer a byddwn wedi bodloni eich holl ofynion arbennig. Bydd ein tîm profiadol bob amser wrth law i’ch helpu a’ch cynghori.

Pan fyddwch chi’n cynnal eich cwrs hyfforddi yma bydd yr offer yn barod i chi ei ddefnyddio, bydd bocs bach â’i lond o fanion defnyddiol i hwyluswyr wrth law er mwyn ychwanegu at eich creadigrwydd, a bydd unrhyw fanylyn bach arall yr ydych wedi gofyn amdano wedi ei wneud a bydd modd i chi gael cymorth yn hawdd gydag unrhyw beth pe byddai angen.

Bydd y pecyn dydd yn cynnwys cinio a lluniaeth, offer a’r ystafell mewn un cam syml.

Lle i weithio oddi cartref am £40 y dydd

Gormod o bethau yn mynd â’ch sylw gartref? Oes arnoch chi angen lleoliad amgen gyda WiFi am ddim i weithio’n dawel heb gael eich tarfu neu fan i gynnal cyfweliadau, cyfarfodydd tîm neu ymgynghoriadau? Os felly, mae gennym ni ystafelloedd llai ar gyfer hyd at 6 o bobl.

Cysylltwch â ni i wirio argaeledd ac i archebu 01492 574 574

Conwy Business Centre