Feb 21

Consesiynau Tymhorol 2019

Consesiynau Tymhorol 2019

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwahodd tendrau am gonsesiynau tymhorol.

Maes Parcio Morfa Conwy

Trwydded gwerthu hufen iâ symudol

O 1 Ebrill i 30 Medi 2019 gan gynnwys y dyddiadau hynny

Gwnewch gais i Jane Allen

e-bost jane.allen@conwy.gov.uk

neu ffoniwch 01492 574570.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau

Dydd Iau 7fed o Fawrth 2019

Conwy Business Centre