Safleoedd ac Adeiladau

Mae Conwy yn lleoliad perffaith ar gyfer canolfan fasnachol sydd eisiau gwasanaethu cleientiaid lleol, rhanbarthol a rhyngwladol ac sy’n chwilio am y cyfuniad unigryw o leoliad strategol ac amgylchedd syfrdanol.

Mae dod o hyd i’r safle neu’r eiddo cywir yn bwysig ac mae Busnes a Menter yn cynnig gwasanaeth rhad ac am ddim ac effeithlon i’ch helpu chi ganfod a sicrhau’r dewis iawn.

Mae ein portffolio ein hunain o adeiladau busnes yn canolbwyntio ar fentrau bach a chanolig (BBaCh) sy’n cynnwys lleiniau gweithdai, swyddfeydd a datblygu. Gall ein tîm Cymorth Busnes eich cyfeirio at ein gwasanaeth os hoffech gyfarfod a thrafod opsiynau ar gyfer safleoedd masnachol neu ddiwydiannol, p’un a ydych ond megis dechrau, yn ystyried adleoli neu dyfu eich busnes ac yn barod i fuddsoddi yn y dyfodol.

Swyddfeydd Masnachol – Canolfan Fusnes Conwy yng Nghyffordd Llandudno yw ein swyddfeydd blaenllaw, lle mae gennym swyddfeydd o ansawdd uchel yn amrywio o 150 troedfedd sgwâr i ystafelloedd y gellir eu ffurfweddu ar gyfer eich anghenion. Mae tenantiaid yn elwa ar ddesg groesawu ganolog wedi’i staffio’n llawn ar gyfer cyfarch cleientiaid, cyfleusterau cymunedol a wasanaethir, gwasanaeth didoli post, mynediad 24 awr, a chyfraddau gostyngol o hyd at 50% ar gyfarfodydd a chynadleddau.

Consesiynau – Mae portffolio o gonsesiynau hamdden yn amrywio o werthiannau hufen iâ, cyrsiau golff a chiosgau glan y môr yn cael eu rheoli gan Fusnes a Menter. Er bod llawer yn amodol ar brydlesi hir, mae cyfleoedd tymhorol ac rydym yn cadw cronfa ddata o bartïon â diddordeb sydd am wneud cais am gonsesiynau pan fyddant ar gael.

Conwy Business Centre