Nov 27

CEISIO DATGANIADAU

CYFLE NEWYDD –
MARCHNAD STRYD BAE COLWYN

• Rheoli’r Farchnad Stryd
• Cyfle i ddatblygu’r farchnad
• Cyfnod cychwynnol o flwyddyn
gyda’r opsiwn i’w ymestyn
ymhellach
• Rhan o brosiect adfywio canol tref
Bae Colwyn, Gogledd Cymru

Mwy o fanylion ar gael gan:
Bethan Wynne-Jones
01492 576566
bethan.wynne-jones@conwy.gov.uk
Dyddiad Cau:  7 Rhagfyr 2018

Conwy Business Centre