Revolution Slider Error: Slider with alias not found.

Maybe you mean: 'Communication' or 'Enter Business Awards' or 'Hire Meeting Room' or 'Our Forums' or 'Property Search' or 'We Are Here' or 'Business Support' or 'home' or 'awardsv2' or 'awardsv2cymraeg' or 'newsletter' or 'BusWeek2016' or 'welsh_conwybusinessweek' or 'awards2017' or 'awards2017-welsh' or 'slider16' or 'economicstrategy' or 'slider18' or 'slider19' or 'BusinessMonth2017' or 'BUSINESSMONTH'
Edwards of Conwy pic

Cigydd o Gymru’n ffynnu, diolch i ymgyrch farchnata ddigidol

Mae ymgyrch farchnata ddigidol integredig cigydd arobryn o Gonwy wedi helpu i greu swyddi a chodi gwerthiant, a chyrraedd y brig fel y brand premiwm selsig a byrgyrs yng Nghymru.

Bellach, mae Edwards of Conwy a’i chwaer frand The Traditional Welsh Sausage Company yn bwriadu ehangu ei le cynhyrchu ac fel rhan o gynlluniau twf uchelgeisiol, ychwanegu cynhyrchion newydd.

Mae’r cwmni, sy’n cyflogi dros 60 o bobl ac yn cyflenwi archfarchnadoedd mawr y DU yn ogystal â gwerthu’n uniongyrchol i gwsmeriaid trwy ei siop ar y stryd fawr, wedi cyfuno marchnata’r cyfryngau cymdeithasol, hysbyseb deledu ddwyieithog, hysbysebu ar fws a byrddau posteri, hysbysebu digidol a chysylltiadau cyfryngau traddodiadol ar gyfer yr ymgyrch.

Ac mae’r busnes yn anelu at dwf gwerth 20% yn ystod y 12 mis nesaf, â’r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl allweddol.

Meddai Laura Baker, rheolwr marchnata: “Rydyn ni mor brysur fel bod angen mwy o le arnom ni. Yn ddiweddar, gwerthom 130,000 o fyrgyrs cig eidion Cymreig mewn wythnos, sy’n record i ni ac rydym yn gwerthu rhwng 1.5 a 2 filiwn o selsig y mis.

“Mae buddsoddi yn y datblygiad newydd ac ehangu’r lle cynhyrchu yn golygu ein bod yn chwilio am ffordd fwy cost-effeithiol o barhau â’r momentwm a chyrraedd ein targed twf o 20 y cant. A chredwn y bydd y cyfryngau cymdeithasol yn allweddol i ni.

“Wnaethon ni fynychu gweithdy cyfryngau cymdeithasol gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, ynghyd â derbyn cyngor un-i-un i helpu gyda’n strategaeth farchnata ar-lein. Roedd y gweithdy’n wych ac yn addysgiadol iawn. Cawsom lawer o gyngor a syniadau, er enghraifft sut i ddefnyddio rhestrau Twitter, ac rydym wedi sylwi ar gynnydd o ran ymgysylltu gyda chwsmeriaid.

“Mae’r wybodaeth yn golygu ein bod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd fwy strwythuredig ac ystyrlon, a fydd yn parhau i wella ymwybyddiaeth ein brand a sbarduno mwy o draffig i’r safle.”

“Mae’r cwrs wedi fy helpu i ddeall sut i drefnu cynnwys y cyfryngau cymdeithasol mewn modd mwy proffesiynol. Hefyd, byddwn yn rhannu mwy ar LinkedIn i feithrin perthynas â phobl busnes allweddol ar y llwyfan hwnnw.

“Rydym hefyd yn obeithiol y bydd ein gweithgaredd digidol yn golygu bod mwy o bobl yn ymweld â’r siop ar y stryd fawr.”

I ddysgu mwy am Cyflymu Cymru i Fusnesau, ewch I

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

I ddysgu mwy am Edwards of Conwy, ewch i www.edwardsofconwy.co.uk/

Conwy Business Centre