Revolution Slider Error: Slider with alias not found.

Maybe you mean: 'Communication' or 'Enter Business Awards' or 'Hire Meeting Room' or 'Our Forums' or 'Property Search' or 'We Are Here' or 'Business Support' or 'home' or 'awardsv2' or 'awardsv2cymraeg' or 'newsletter' or 'BusWeek2016' or 'welsh_conwybusinessweek' or 'awards2017' or 'awards2017-welsh' or 'slider16' or 'economicstrategy' or 'slider18' or 'slider19' or 'BusinessMonth2017' or 'BUSINESSMONTH'
BOCS Outside with van

BOCS Self Storage

Mae’r Gwanwyn yn nesáu ac mae llawer ohonom yn meddwl am dacluso ein cartrefi ac o bosib ein busnesau.

Efallai y byddwch yn meddwl am symud tŷ neu cyflawni gwaith adnewyddu, ond yn meddwl lle ydych chi am roi pob dim pan fydd y gwaith yn cael ei wneud.

Efallai bydd arnoch angen defnyddio eich garej neu eich ystafell sbâr ar gyfer unrhyw beth arall.

Ydych chi eisiau rhywle i gadw dogfennau busnes, stoc a chyfarpar?

BOCS Self Storage ydi’r lle i chi.

Lleolir BOCS Self Storage ym Mharc Menter Quinton Hazel ym Mochdre (gyferbyn â’r amlosgfa) sydd oddi ar yr A55. Mae’r storfa i gyd dan do gyda bae llwytho dan orchudd.

Sefydlwyd y busnes ym mis Medi diwethaf gan Guto Lewis.

Mae Guto yn dod yn wreiddiol o Ogledd Cymru ac wedi symud yn ôl i’r ardal yn ddiweddar ar ôl nifer o flynyddoedd yn teithio’r byd fel Ymgynghorydd Busnes.

Symudodd yn ôl i Gymru ar ôl genedigaeth ei blant, a’r dyhead i fyw a gweithio mewn ardal brydferth yn y DU.

Mae gan Guto brofiad blaenorol o storfa, roedd yn berchen a rhedeg Big Foot Self Storage ers 2004, pan roedd yn byw yng Nghanolbarth Lloegr.

Mae Guto yn ystyried anghenion ei gwsmeriaid, ac yn darparu datrysiadau storio o ansawdd uchel i breswylwyr a busnesau yn ardal sirol Conwy yng Ngogledd Cymru.

Mae BOCS yn cynnig ystod eang o unedau storio diogel, glân, hygyrch a fforddiadwy i weddu holl ofynion gwahanol ac o ran gofod.

Nodweddion Allweddol

Unedau storio yn ddelfrydol i storio:

Busnes

Domestig

Mae gan BOCS gasgliad eang o ddeunyddiau i bacio:

Hefyd gall BOCS ddarparu arbenigwr ar dacluso ac mae’r mwyafrif o staff yn siarad Cymraeg.

Siop Goffi BOCS yn dod yn fuan – ar gyfer y cyhoedd a busnesau ym Mharc Menter Quinton Hazel a’r unedau busnes o amgylch. Parcio am ddim.

http://www.bocs-storage.co.uk/

Conwy Business Centre