Revolution Slider Error: Slider with alias not found.

Maybe you mean: 'Communication' or 'Enter Business Awards' or 'Hire Meeting Room' or 'Our Forums' or 'Property Search' or 'We Are Here' or 'Business Support' or 'home' or 'awardsv2' or 'awardsv2cymraeg' or 'newsletter' or 'BusWeek2016' or 'welsh_conwybusinessweek' or 'awards2017' or 'awards2017-welsh' or 'slider16' or 'economicstrategy' or 'slider18' or 'slider19' or 'BusinessMonth2017' or 'BUSINESSMONTH'
adcote

Mae Adcote House yn dŷ gwestai pedair seren gyda gwely a brecwast yn Llandudno.

Daeth Mike a Diane Dean yn berchen ar y busnes ychydig o flynyddoedd yn ôl. Roedd Mike wedi gweithio o’r blaen yn y maes twristiaeth ac mae’r ddau’n awyddus i redeg Adcote House mewn ffordd mor gynaliadwy ag y bo modd, er mwyn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Mae Mike a Diane yn cymryd rhan yn y Cynllun Twristiaeth Werdd a dyfarnwyd lefel Arian iddynt. Maent hefyd wedi cael eu hachredu o dan y Cynllun Green Key – y cyntaf yng Ngogledd Cymru.

Aethant hefyd i rownd derfynol categori Busnes Gwyrdd y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Conwy 2016.

Cyn belled ag y bo modd, mae’r gwesty’n defnyddio cyflenwyr lleol. Nid dim ond ar gyfer bwyd ond ar gyfer cynnyrch ymolchi a glanhau. Defnyddir cynnyrch Masnach Deg ar gyfer cynhyrchion sy’n dod o bellach i ffwrdd.

Anogir Gwesteion i ddilyn esiampl Adcote House drwy ddilyn eu Siarter Ymwelwyr Cyfrifol. Dywedodd Mike bod gwesteion yn edmygu ymrwymiad y perchnogion ac, yn wir, mae’r cynllun wedi dylanwadu ar eu penderfyniad i aros yn y gwesty. Mae ymwelwyr tramor yn arbennig o awyddus i gymryd rhan.

Gyda chymorth gwesteion, mae Adcote House yn amcangyfrif eu bod wedi lleihau faint o wastraff masnachol sy’n mynd i safleoedd tirlenwi o 500% dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn y deuddeg mis diwethaf mae dros 2500 litr a 200kg o blastig, gwydr, metelau a phapur wedi eu hailgylchu (mewn safleoedd lleol).

Mae’r holl wastraff bwyd yn mynd i dreuliwr biomas lleol sy’n cynhyrchu trydan sydd yna’n cael ei fwydo i’r grid cenedlaethol.

Mae Mike a Diane bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella ymhellach. Er enghraifft, maent yn disodli’r holl oleuadau yn y gwesty gyda goleuadau LED ac wedi gosod synwyryddion goleuni ar y landins.

Cliciwch yma os hoffech wybod mwy am y Cynllun Twristiaeth Werdd ac yma os hoffech wybod mwy am y Cynllun Green Key.
Byddai Mike a Diane yn barod i rannu eu gwybodaeth gyda busnesau eraill sydd â diddordeb mewn bod yn wyrdd ac yn gynaliadwy. Mae manylion ar gael ar wefan Adcote House

http://www.adcotehouse.co.uk

Conwy Business Centre