Jun 21

Canolfan Groeso Newydd Llandudno

TIC logoMae cynlluniau ar y gweill i symud Canolfan Groeso Llandudno  i Uned 26 yng Nghanolfan Victoria erbyn canol mis Gorffennaf.

Bydd y Ganolfan Groeso newydd arfaethedig mewn lleoliad mwy gweladwy ac yn darparu siop un stop i ymwelwyr ar gyfer gwybodaeth, tocynnau, llety a phrofiad manwerthu sy’n
hyrwyddo bwyd a diod lleol ac yn gwerthu cynhyrchion lleol.

Mae’r cysyniad o Ganolfan Groeso well wedi ei gefnogi’n llawn  gan y sector twristiaeth ehangach a’r

Conwy Business Centre