Aug 29

Caffi Oriel MOSTYN Gallery – cyfle i dendro

Mostyn Cafe

Mae Oriel MOSTYN Gallery yn chwilio am weithredwr ar gyfer busnes caffi a digwyddiadau wedi arlwyo MOSTYN. Mae ceisiadau i dendr bellach yn cael eu gwahodd.

Dyddiad cau ar gyfer cais yw 10yb Dydd Gwener 7 Medi 2018

Ewch i wefan MOSTYN i gael manylion llawn

Conwy Business Centre