Aug 28

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2018

SchoolidentTemplate

A ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru?

A ydych chi’n defnyddio technoleg ddigidol i redeg eich busnes neu’n dymuno eich bod yn gwneud hyn?

Dengys canlyniadau Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Fusnes Caerdydd ar gyfer 2017 fod 50% o fusnesau sy’n defnyddio band eang cyflym iawn yn gweld cynnydd mewn elw.

Rydym ni eisiau dilyn y budd hwn dros amser.

Cwblhewch yr arolwg a darparwch gyfeiriad
e-bost er mwyn derbyn sgôr aeddfedrwydd digidol yn rhad ac am ddim ar gyfer eich busnes chi.

PWY? – Busnesau bach a chanolig (SME) sydd â hyd at 250 o weithwyr wedi’u lleoli yng Nghymru

PRYD? – Mis Medi ac Hydref 2018

BLE? – https://bit.ly/2Mxn0qF

Gellir gweld manylion yngln ag arolwg aeddfedrwydd digidol blaenorol Ysgol Fusnes Caerdydd ynhyd ag astudiaethau achos ac adroddiadau sganio’r gorwel ar ein gwefan –
Conwy Business Centre