Beth ydym ni’n ei wneud?

P’un ai ydych chi’n berchen ar fusnes yng Nghonwy ac angen cyngor neu gymorth neu’n meddwl am ddechrau eich busnes eich hun, mae gennym ni dîm ymroddedig i’ch helpu chi a’ch cyfeirio at y trywydd cywir. Mae gan ein cynghorwyr busnes flynyddoedd o brofiad ac maen nhw’n gallu’ch helpu gyda phob agwedd ar eich busnes – o gynllunio a dod o hyd i gyllid i hyfforddi a recriwtio staff. Rydym ni wedi meithrin cysylltiadau cryf a gwerthfawr gyda nifer o sefydliadau sy’n cynnig cymorth penodol a all eich helpu chi i wneud y cysylltiadau sydd arnoch chi eu hangen i lwyddo. Edrychwch ar y tudalennau Cefnogaeth Fusnes am fwy o wybodaeth.

Mae gennym ni hefyd gyfleusterau ardderchog ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant a digwyddiadau. Os oes arnoch chi angen ystafell gyfarfod i gynnal Cyfarfod Blynyddol, sesiwn adeiladu tîm neu ofod agored mawr i gynnal hyfforddiant neu ddigwyddiad, neu os oes arnoch chi angen lle bach i weithio oddi cartref, mae gennym ni bopeth sydd arnoch chi ei angen.

Mae gan yr holl ystafelloedd cyfarfod offer cyflwyno newydd, byrddau gwyn rhyngweithiol a gliniaduron ac mae archebu ystafell yn hawdd gyda’n tîm profiadol sy’n barod i’ch helpu gyda’ch trefniadau. Edrychwch ar ein tudalennau Ystafelloedd Cyfarfod a Chynadledda am fwy o wybodaeth.

Os ydych chi’n symud eich busnes i Gonwy, neu’n dechrau busnes newydd yma, ac arnoch chi angen lleoliad mwy, yna mae gennym ni dîm ymroddedig sy’n gallu’ch helpu chi i ganfod yr ateb gorau. Mae gogledd Cymru yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo ac rydym ni wedi postio fideos Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru sy’n dangos pam yn union fod gogledd Cymru yn lle mor wych.

Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, mae hyn oll ar garreg eich drws oddi ar yr A55 yng Nghyffordd Llandudno. Os ydych chi’n teithio o bell, rydym ni ychydig funudau o’r orsaf drenau sydd â gwasanaethau uniongyrchol i Lundain (3 awr), Manceinion (2 awr) a Chaer (1 awr) oddi yno.

01492 574 574

I grynhoi,

  • Mae ein tîm ymroddedig yn cefnogi busnesau newydd a busnesau sy’n datblygu trwy ddarparu cyngor busnes a ariennir yn llawn
  • Os oes arnoch chi angen ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod gyda’r holl offer angenrheidiol, yna mae gan y Ganolfan Fusnes popeth sydd arnoch chi ei angen
  • Mae gennym ni fan agored mawr ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau
  • Mae gennym ni lawer o ddigwyddiadau, gweithdai, sesiynau rhwydweithio a hyfforddiant ar y gweill, ewch i’r dudalen Digwyddiadau am fwy o wybodaeth.
  • Rydym ni’n darparu mannau swyddfa ac yn cynnig cymorth i ganfod adeilad addas

Rydym ni yma i’ch helpu chi a’ch busnes

01492 574 574

Conwy Business Centre