Yn ogystal â darparu cyfleusterau cyfarfod a chynadledda ardderchog, rydym ni’n ganolfan ar gyfer cymorth busnes yng Nghonwy gyda thîm ymroddedig o staff sy’n cefnogi busnesau hen a newydd, yn cynnal digwyddiadau ar gyfer busnesau ac yn helpu pobl i ddod o hyd i’r safle cywir ar gyfer eu busnes.


Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, mae hyn oll ar garreg eich drws oddi ar yr A55 yng Nghyffordd Llandudno. Os ydych chi’n teithio o bell, mae gennym cysylltiadau ardderchog gyda rheilffordd rydym yn funudau o’r orsaf drenau sydd â gwasanaethau uniongyrchol i ganol dinasoedd mawr

Mae maesydd awyr Manceinion a Lerpwl dim ond awr i ffwrdd a Porth Caergybi 45 munud i fwrdd gyda cychod o Iwerddon.

Medrwch fod yn Llundain mewn tair awr gyda Thren.

A Mae’r A55 a’r A483 yn cysyllyu’r ardal yn syth i rhwydwaith priffyrdd y DU yn cynwyd yr M53, M56 a M6

Latest from Twitter

Latest from Instagram

Ysbrydoliaeth

  • Conwy Business Centre