CBM ’17 yw Mis Busnes cyntaf Conwy yn dilyn ymlaen o’r wythnos fusnes hynod lwyddiannus. Bydd yn arddangos Sir Conwy ac yn dathlu popeth sy’n gwneud Conwy yn lle gwych i wneud busnes.

Mae’n gyfle i wneud cysylltiadau newydd, dysgu am gyfleoedd newydd a datblygu sgiliau newydd.

Ar ba bynnag gam mae’ch busnes, boed yn cychwyn neu’n aml-genedlaethol, gobeithiwn y byddwch yn manteisio ar y rhaglen trwy gydol y mis

Conwy Business Centre